KONTAKT

GEOLAND
PPH Geo-Land Consulting International Sp. z o.o.
04-534 Warszawa
ul. Potockich 76b
tel. 22 850 03 30 | 609 212 300
fax 22 850 03 30
e-mail: geoland@geoland.pl

NIP: 952-00-03-245, kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000093370